Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2017

प्रेमीकांनो मराठी म्हणी पूर्ण करा

मराठीप्रेमीकांनो म्हणी पूर्ण करा !!
उदा. अ ते मा -- अति तेथे माती. १. दे दे दं
२. चो म चां
३. व ते वां
४. पु पा मा स
५. ए ना ध भा चिं
६. आ बि ना
७. अ ना गा पा ध
८. उं मां सा
९. झा मु स ला
१०. वा लं गा श
११. आ जी बा उ
१२. न फुं सो इ ति गे वा
१३. मा म मा ज
१४.दा क का
१५. घ मा चु
१६. इ आ ति वि
१७. न ल स वि
१८. क ना त्या ड क
१९. आ अं घे शिं
२०. ए  गा बा भा चला सुरू करा .....!!!

भन्नाट मराठी विनोद |मराठी विनोद

whatsapp funny hindi jokes blog var tumche swagat ahe. aaj me ethe marathi laybhari jokes , marathi bhaanat vinod, marathi vinod, new marathi jokes, dhamal marathi vinod, whatsapp bhannat vinod, marathi chutkule, hashya vinod, ani bharpur marathi jokes ethe share karat ahe. hey sagle new asun te tumhi tumcha friends, family made share karu shakata. mag vaat kasali bagtay kara patkan share. hashya vinod

bhanat marathi vinod
marathi jokes download


marathi hasya vinod kavita

marathi joke for whatsapp


sairat jokes marathi

dhamal marathi vinod


WhatsApp marathi vinod 

marathi vinod jokes


marathi chutake
puneri vinod

vinodi chutake


marathi vinod

अस्सल मराठी पुणेरी पाट्या |पुणेरी पाट्या

अस्सल मराठी पुणेरी पाट्या,मजेदारगमतीशीरपुणेरीविनोद , नवीन आणि धमाकेदार पुणेरी पाट्या तुमच्यासाठी Marathi blog वर. मोफत निखळ मनोरंजन. puneri patya. एक नाही, दोन नाही सर्व प्रकारच्या, आणि हो सर्व पुणेकरांसाठी तसेच लहान थोरांसाठी फक्त एकाच ठिकाणी Puneri Patya, Hasa ani Haswa. (This is just fun jokes, all rights reserved by original photographers or websites posted on)


puneri patya

puneri jokes


funny marathi quotes
funny marathi quotes


comedy puneri patya

marathi funny quotes

funny images with quotes in marathi


puneri pati


सैराट  puneri jokes
funny puneri patya

मराठी पत्रलेखन | घरगुती पत्रलेखन

प्रास्ताविक : पत्रलेखनातस्थूलमानानेदोनप्रकारअपेक्षितआहे . (१) व्यक्तिगतकिंवाघरगुतीपत्रलेखन (२)  कार्यालयीनकिंवाव्यावसायिकपत्रलेखन . (१) व्यक्तिगतपत्रे :(अनौपचारिक )(Informal Or Personal Letters) (१) पत्रव्यक्तिगतअसेलतरसुरुवातीस  'श्री' लिहावे. उजव्याहातासवरीलबाजूसआपला - पत्रलेखकाचापत्तायादिनांकलिहावा . (२)पात्रज्याव्यक्तीसलिहीतआहोत ,तिलायोग्यअसामायनालिहावा . (३) व्यक्तिगतपत्राचीभाषाजिव्हाळ्याचीअसावी . (४) पत्राचासमारोपव्यक्ती, आशयवलेखकाचेनातेलक्ष्यातघेऊनकरावा . (५) लिफाफहाआवश्यक . त्यावर 'प्रति' आणि 'प्रेषक' यांचेयोग्यउल्लेखअसावे . (२) कार्यालयीनपत्रे : (औपचारिक ) (Formal Or Official Letters) (१) यापात्राचीभाषाऔपचारिकअसावी . (२) पत्राचाविषयव (असल्यास) संदर्भलिहिणेआवश्यक . (३) योग्यमायनावसमारोपकरावा . (४) आपलेम्हणणेमुद्देसूदपणेमांडावेत .घरगुतीपत्रलेखन

जाहिरातलेखन|मराठी जाहिरात

जाहिरातलेखनहालेखनप्रकारपाठ्यपुस्तकेतरलेखनातअभ्यासक्रमातसमाविष्टकेलाआहे .जाहिरातनिरनिराळ्यामाध्यमातूनकेलीजाते .पणत्यासाठीआधीतीलिहूनकाढावीलागते . जाहिरातलिहितानाखालीलसूचनालक्ष्यातघ्या : १) कमीतकमीशब्दातजास्तीतजास्तआशयजाहिरातीतयावा . २)जाहिरातहिआकर्षकशब्दातअसलीपाहिजे .त्यासाठीजाहिरातीतचित्रे ,सुवचने ,अवतरणेघ्यावीत. ३) जाहिरातीतभाषासोपीआणिसुस्पष्टअसावी . ४) वेळोवेळीजाहिरातहिबदलतराहिलीपाहिजे,तरचतिचेआकर्षणटिकूनराहील .

जाहिरातनमुना


जाहिरातलेखनमराठीजाहिरात

Marathi Shayari Best Images Collection | Latest Marathi Images

We have compiled best Marathi Shayari Images Collection which Include Love, Romantic, sad, emotional, heart touching Marathi shayari, friendship, attitude, cute, funny marathi shayari,
Love Marathi shayari- Express your love towards your dear ones with our images and dp collection
Romantic Marathi Shayari- In Season of Romance express your feelings with shayari Love
Marathi Friendship shayari - Impress your friends with best Marathi friendship shayari Images and Dp collection
Emotional/Sad shayari- Better express your emotions through poetry rather than anger and Loud voice.
Attitude shayari - express your personality and attitude with our all new marathi shayari collection at- We have compiled best Images Compilation for Whatsapp status and DP


You can find - Best whatsapp status,Funny Whatsapp status,Cool whatsapp status

 Inpsirational/Motivational Whatsapp status, Hindi whatsapp  status, Friendship whatsapp status Exam status for whatsapp ,Happy Birthday whatsapp status, Emotional/…