Skip to main content

Marathi Prem Kavita |मराठी कविता |Marathi Poems and Pictures

Marathi Prem Kavita: are you searching  Love Poems Marathi ? Yes then you are at right post . in this post, I will share best free Marathi Kavita Love. You can easily download Marathi Kavita Prem without any hesitation. All these wallpaper of Prem Kavita are the latest Marathi Love Poems so let’s come to the collection of Marathi Poems and Pictures.Marathi Prem Kavita


1) 😔...AJUN BAKI AAHE...😔
Sgl visrun gele mi
pn mi tuzya vr kel te prem ajun baki aahe..
Tuzya shivay Jgaych ks he visrun gele
Pn tuzya sobt jglela to
prtek shan ajun baki aahe..
Prtek gosht sangitli mi tula..
Pn khup khi sangaych ajun baki aahe..
Dukkh lpvun khup hsle jga smor
Pn tuzya glyat pdun rdn ajun baki aahe..
Tuzya shivay jgu shkt nhi
He tula sangaych ajun baki aahe..
Sgle prytn kele tula milvnya sathi..
Pn nshibane aplyala milvn ajun baki aahe..
Tuzya shivay mi khich nhi
He tula klaych ajun baki aahe..
Sodun gelas tu..
Pn tya trasatun baher yen ajun baki aahe..
Prtek aathvni gelya mnatun
Pn mzya aathvnit tu ajun baki aahes..
Shevtchi aas fkt evdhich aahe..
Tuzya mithit mraych ajun baki aahe..


अप्रतिम कविता


1) Asech nakalt kadhitari,
Konitari autushyat yete
Komejlela maan te
Punha haluch jagayla lagate 🙂

Uthta basta maan phakta
Tichich kalji karte
Lala asa lagto ki
Tyacha aushaych banun jate 😊

Maan te kolmadte
Jevha nirop yeto shevatcha
Nahi hou shakat mi tuzi
Nako dharu tu mazi Asha 😐

Gahiwarun maan te tutun
Jagnychich asha sode
Aaushyatun jashil khara sakhe
Manatun kasa ghalvu vede 😞

Love Poems Marathi


1) He diwas hi jatil


Aaj kal tuji hote ahe khupch dagdag
Tuji honari dhavpal mala nahi baghavat
Tuja kalajine zop nit lagat nai mala ratri
Devala matra roj magto tuja hasyachi khatri

Birth certificate wale, passport wale pudhe yetil doctors ani immigration,
Ya saglyamadhe mi tuja sobatch ahe, nako gheu tension.
Kadhi kadhi jast, kadhi kadhi kami udatil khatake
Te tar honarch, tyanech apan ajun olakhu ekamekana hatke.

Lakshat thew chandanacha sugandh zijalyawarch yeto
Premacha sugandh yayala doghe hi zijuyat na thode
Dev dekhil kasht karanaryala barch kahi deto
Aapan hi dogh aple kasht wadhwuyat na thode

Lakshat thew he diwas hi jatil ani yeil nawa surya
Ya diwasana hi apan sathvu, kalel yanch मर्म.
Yenare sarv diwas premache ani anandache asatilach asehi nahi
Pan tyat hi aapan ekmekana ekate bhidu denar nahi

Lakshat thew he diwas hi jatil ani detil god athavan
Yach diwasanmule tar hotey tuja manat maji sathavan
Pan,
Lakshat thew yenare diwas hi changle astil yachi nahi gwahi
Tu mala ani mi tula sambhalen sarv sankatatun, hich tar aapli ayushabharachi kamai


Marathi Kavita Love1) Mala tuja athavani cha khup raag yeto
Maza na kalat mala tuja duravya chi janiv karun deto
Tuji athavan mala nehami yete
Mala tuja sobatchya khsanancha parat anubhav dete

Mala tuja athavani cha khup raag yeto
Tu nahis tari mala tuja sarkha bhaas hoto
Tujech wichar mana madhe yet astat
Mag nakalatch mi kavi surdaas hoto

Mala tuja athavanicha khup raag yeto
Tuji athavan ali ki mag kashachech bhaan rahat nai
Tuja dehacha sugandh ani tuja chorun kelela sparsh athavat rahi
Tuji athavan mhnje majhya hrudayachi odhatan
Tuji athavan mhanje tu maza pran

Mala tuja athavanicha khup raag yeto
Mala tuja athavani war khup prem hi yete
Tu sobat naslis tari tuji chahul dete
Tuja sobat jagayacha anubhav dete

Mala tija athavani war khup prem yete
Tu jashi ahes tashi mala dolyansamor diste
Tuja shivay mala tujya save jagayacha anand dete
Tu fakt lawkar yeun mala mithit ghe
Tuja sathich tuja athvani chi sobat ghetoy


Marathi Kavita Prem1) Tuzapasun dur jatana

Tujapasun dur jatana mala mich mazapasun dur gelyasarkhe watle
Tula mithit ghetle tenva tuzatach samawun jawese watle
Tujapasun dur jatana manat khup barun alyasarkhe watle
Tujapasun dur jatana kai mahit ka pan khup wait watle

Radat nai mhanto tari manat khup radlo tya sanjela
Hasta chehara  asla tari chehryawarche bhaav lapawta nai ale tya sanjela
Tula mithit ghetle tenva sodawishi nai watli ti mithi tya sanjela
Ti wel tithech thambawi ase watle tya sanjela

Tuja pasun dur jatana mala mich dur gelyasarkhe watle
Tujjapasun dur jatana tu mazasathich devane pathvli mhanun dhanya watle
Tujapasun dur jatana tuji  athavan khup yenar yachi janiv zali..
Tula maja pasun dur jatana yatale kai kai watle???


Prem Kavita


1) Madhech bolaki, madhech shant
Madhech hasari, madhech vicharwant
Madhech premal, madhech ragit
Hach swabhav tuja mala khup awdto❤❤❤

Madhech lajnari, madhech dhit
Madhech kathor, madhech weak
Madhech  swapnalu, madhech ashawadi
Hach swabhav tuja mala khup awadto❤❤❤

Madhech kanakhar, madhech najuk
Madhech  sundar natanari, madhech natural beauty
Madhech gappa marnari, madhech nust bolan aikanari
Hach swabhav tuja mala khup awdato❤❤❤

Prem Kavita
Add caption

Marathi Love Poems


1) Tu barobar asta pavsat bhijavas vatat
Tu barobar asta tujhya sobt chalavas vatat
Tu barobar asta ugichch haslyasarkh vatt
Tu barobar asta vinakarn radlyasarkh vatat

Tu barobar asta fkt tujch boln aikavas vatat
Tu barobar asta kuthetri harun gelyasarkh vatt
Nahi sangu shakat me ya bhavana manatlya
Tu barobar asta sar jag jinkun alyasarkh vatt...Marathi prem virah kavita


Swapn mhanje nakki kai ast...


Swapn mhanje nakki kai ast?
Yenarya bhavishyachi oodh ast?
Ki bhutkalatlya athavnincha satha ast?
Manat aslela bhavanancha bandh?
Ki nakalat ghatt honare natyanche dorakhand?


Swapn mhanje nakki  kai ast?
Pahate pahate padlel दवं ast?
Ki ratrani cha mand parimal ast?
Duparchya unhat achanak alela garva ast?
Ki bhar pawasamdhe pahilela nachara mor ast?

Swapn mhanje nakki kai ast?
Tujasobat pahilel bhavishyach chitra ast?
Ki tujashi kelelya vachananchi athavan ast?
Tuja nirbhel hasyach darshaniy chitra ast?
Ki tu mazasobatcch ahes he siddha karanyach ek pratik ast?


Swapn mhanje nakki kai ast?
 Swapn mhanje don jivani barobarine pahilel ayushya ast...
Swapn mhanje mi fakt tujach ani tu fakt mazich ast...
Swapn mhanje manala anand denara  ayushyatala ek god क्षण  ast...
Swapn mhanje eka क्षणात  jagalel ayushya ast ...


Swapn mhanje  nakki kai ast?

Swapn mhanje saingitatali bhairavi...
Swapn mhanje majya kushit samawleli bhagyashri...
Swapn mhanje ek god, lobhas ashi janiv ast....

Swapn mhanje tujat mi ani mazyat tu haravan ast....


Marathi Poems1) Tujashi bolatana mala welech kadhi purat nai
Tuja sahavasat mala maze hi bhaan rahat nahi
Tu fakt ayushyabhar majya sobat raha
Baki mi kahi magat nai

Tuja hasara chehara pahila ki diwas anndat jato
Tuje madamast rup athavale ki ratra jagaran hote
Tuji jadu majawar kayam ashich rahu de ayushyabhar
Baki mi kahi magat nai

Andharat sawali hi saath sodun jate
Tu tya andharat kajawa banun ye
Sankatamadhe aaple hi parake hotat
Tu tya sankatat makhamali paulwaat banun ye
Baki mi kahi magat nai

Tu ashich ayushyabhar majya sobat raha
Baki mi kahi magat nai


Marathi Poems
मराठी कविता1) Pakshyana jasa vishavas asto tynachya pankhanvar..
Tutanarya fandi la te ghabarat nahi
Tasach tuzawar vishavas ahe maja
Kathor kshanala dekhil apli saath sutanar nahi

Samudrala jashi oodh aste kinaryachi
Nadi, nalyana to jumanat hi nai
Tashi tuji odh mala aste sarakhi
Jaga asel tar thik, pan swapnatahi tuji saath sodawat nahi

Gulabjamun chi chaw sakhrechya paakat murlyashiway yet nai
Yashacha aanand kathor parishramashivay milat nai
Tuch maze yash ani tuch maza sakharecha paak
Khar sangto.. tujashivay mala karamatch nai...


मैत्री कविता - Maitri Marathi Kavita1) Tu

Kadhi tu khup hastes
Kadhi madhech nakati rusates
Kadhi khupch anandi
Kadhi madhech swachandi

Kadhi tu khup kalaji kartes
Kadhi ekdam bindass astes
Kadhi khup khup gappa martes
Kadhi ekadamch gapp bastes

Kadhi tu swaiirpane nachates
Kadhi ekdam lajun baghates
Kadhi ekdam nirbhid boltes
Kadhi halkech ishara detes


Nehami maja vishwasala sarth kartes
Nehami maji athvan manat japates
Nehami mala sawartes
Nehami maja manala awarates

Nehami aapla prem ajun ghatt karayacha prayatn kartes..
Nehami aplyatlya durawyachi janiv nahishi kartes
Nehami majawar khup khup prem kartes
Nehami majawar khup khup prem krtes

मैत्री कविता - Maitri Marathi Kavita
Add caption

marathi kavita


Tu mazya ayushyat alis
Maz sampurn jag ch badlun gel
Adhi firat hoto ekatach sagalikade
Ata tujya athvanisobat jau lagal

Tu mazya ayushyat alis
Diwasacha अर्थ ani ratrich मर्म  kalal
Tujasave ayushyache swapn baghata baghata
Tuch maz ayushya zalis he dekhil nahi umagala

Tu mazya ayushyat alis
Mhanun aaj mala khup anand hotoy
Premachi shakti tu, maziya manachi bhakti tu

Man maz tuja bhetisathi ufalun yetay
marathi kavita

marathi prem kavita

marathi prem kavita

prem kavita

prem kavita


मराठी कविता

मराठी कविता

marathi love poems

marathi love poems

marathi kavita on love

marathi kavita on love

प्रेम कविता

प्रेम कविता


prem kavita in marathi

prem kavita in marathi

marathi kavita prem

marathi kavita prem

romantic marathi kavita

romantic marathi kavita


kavita marathi
kavita marathi

prem kavita marathi

prem kavita marathi


marathi prem kavita romantic poems

marathi prem kavita romantic poems

love poem in marathi

love poem in marathi


prema kavithalu

prema kavithalu

Marathi Kavita

Marathi Kavita

Marathi Kavita

Marathi Kavita

Marathi KavitaPopular posts from this blog

मराठी कोडी | Whatsapp marathi kodi and answer

Prashna asa ahe ki uttar kay - DishaEvdas kart ghar kas rakhat - KulupIthech aahe pan disat nahi - VaaraDon bhau shejari bhet nahi janmantari - DolePandhar patel pivla bhat - AndSupbhar lahya tyat ek rupaya - Chandra ani ChandanyaHirvi peti katyat padli, ughdun pahili tar motyane bharli - BhendiTin payanchi tipai, var basla shipai - Chul ani TavaTinjan vadayla barajan jevayla - GhadyalPatil buva ram ram dadi misha lamb lamb - KanisKalya ranat hatti mela tyachya pushtbhag upsun nela - KapusEvdishi Nanubai sarya vatan geet gay - ShittiKokanatan aali sakhi, tichya maanvar dili bukki, tichya gharbhar leki - LasunKokanat aala bhat, dhar ki aapat - NaralKandyavar Kandi sat kandi, var samrudrachi andi - Jwariche KanisMukut yachya dokyavar, Janmbala zaga angavar - VaangAatkan Patkan laal laal ran, An battis pimplana ekch pan - TondSonyachi suri buit puri var patkar gamja kari - GajarSagle gele ranat, an zipari porgi ghari - Kersuni ---------------------------------------------------------

In …

Birthday wishes in marathi |वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Birthday wishes in marathi : Are you searching vadhdivsachya hardik shubhechha in marathi?

Yes then you are at right post . In this post I will share best free  मराठीवाढदिवसाच्याशुभेच्छा. You can easily download Happy birthday in Marathi Sms without any hesitation.

 All these Sms, Massages, wallpaper of happy birthday wishes in Marathi are the latest.This is best Birthday wishes Marathi. So let’s come to the collection of marathi birthday wishes.Happy birthday!

You may look a little older,
Sadly youth doesn't come cheap,
So skip all those Botox parties,
And just get your beauty sleep.

Be glad you're young at heart,
And still look as good as gold,
Too bad you're not a millionaire,
And can't put your looks on hold.Still And Careless Within

Within you, I've found the perfect friend
Someone who I know will be there till the end
And they're not just thoughts I hope will fulfill
But thoughts that will stand forever still

Still as the wind on a hot summer's day
Still as your frie…

1000+ Marathi love,very sad shayri image,pyar bhari shayari image

1000+ Marathi love,very sad shayri image,pyar bhari shayari image,pyar bhari shayari for husband,pyar bhari Marathi shayari for girlfriend image.

 Love,romantic pyar bhari Marathi shayari image latest,barish shayari image,beautiful barish Marathi shayari image,barish shayari facebook,Daily update Marathi  shayari image,shayari images

Facebook,love shayari with images Marathi love shayari with wallpaper ,for facebook 2015,love shayari with wallpaper,latest shayari,latest  Marathi  shayari on love,Best Heart Touching Romantic Love  Marathi  Shayari image,shero shayari in hindi image,shero shayari in Marathi  dard bhari,shero shayari in Marathi. 
marathi sms shayari