बूद्धी चालवा आणि उत्तर द्या

*या कोड्यांचे जो उत्तर देईल तो खरा मित्र*


_बूद्धी चालवा आणि उत्तर द्या_
_____ हमारी _____ तुम्हारी,
_____ ने दिल की _____ उतारी,
_____ ने _____ को देखा एेसे,
_____ दोस्ती को लगे ना हमारी.!
या ७ रिकाम्या जागेत *एकच शब्द* येईल..
तो शब्द *३* अक्षराचा आहे..
त्याला कोणताच *काना मात्रा नाही*
हि दोस्तीची *परीक्षा* आहे..
याच उत्तर द्या..

Here u find best puzzles u can share on facebook, whatsapp hop u like it 

No comments:

Post a Comment