स्त्री जातीला पडलेला एक गहन प्रश्न marathi jokes

समस्त स्त्री जातीला पडलेला एक गहन प्रश्न ...
पुरुष तर कधीच उपवास करत नाहीत तरीही त्यांना आपल्या सारख्या चांगल्या बायका कश्या मिळतात?


No comments:

Post a Comment