अॅमेझोन whatsapp jokes

न्हवं

•••
मी काय म्हणतोय
अॅमेझोन वर वैरणीचा बिंडा देत्यात का इचारा की
मळ्यात लय चिक्कुल झालाया
गुडग्या पतुर पाय बुडत्यात वो