श्रावण special funny jokes

श्रावण लागल्यापासून गल्लीतल्या कोंबड्या पुढ्यात येत्यात आणि
Ewwwwwww करून जात्यात