शुभ राञी msg

तुम्ही कितीही इंग्रजी
शिका . . .
.
स्वप्न मराठीतच पडतात......??
.
? जय महाराष्ट्र ?                                  .                                               .

            शुभ राञी