श्रावण marathi jokes


परवा एक डास कानात येऊन गुणगुणला
"भाऊ, श्रावण कधी संपणार ?
तुमच्या रक्तातलं अल्कोहोल कमी झालंय !
मजा नाही येऊ राहिली !!
