Jokes for whatsapp

सगळ्यात मोठा गैरसमज

मला सासरवाडीत लई माणत्यात



No comments:

Post a Comment