Facebook funny jokes

जेवढ दुःख पोरीच्या प्रेम नाकारल्याने होत
नाही....
तेवढ दुःख ""आज वर्गणी नाही
नंतर देतो ....
ह्या एका वाक्याने होते.. 
    
# ओ काका वर्गणी   