चला हे गणित सोडवा ते सांगेल की 2016 2017मधे तुमचा सर्वात best friend कोण आहे ते

चला हे गणित सोडवा ते सांगेल की 2016 & 2017मधे तुमचा सर्वात best friend कोण आहे ते ?

एकदम बरोबर सोडवा हा...

खालीलपैकी कोणताही एक अंक निवडा.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

आता त्याला 3 ने गुणा
आता त्यात 3 मिळवा
आता परत 3 ने गुणा
तुम्हाला 2 अंकी संख्या मिळेल
त्यातील अंकाची बेरीज करा
आता हा नंबर तुमचा favorite व्यक्ती सांगेल.

1.Brother

2.Teacher

3.Lover

4.Cousin

5.Student

6.Father

7.Friend

8.Mother

9.Devil boy sush
ewww✌️😘😘c😊😍

मी आणखी काय सांगू तुम्हाला  माझ्या मैत्री बद्दल
कोणताही दुसरा अंक निवडून बघा.😍😍😍😍😘 .