मराठी चित्रपटांची नावे ओळखा पाहू whatsapp puzzle

काही मराठी चित्रपटांची नावे ओळखा पाहू.. 
9,10,16,17,19, 20 चे उत्तर देणारा whats app king or queen।।।।
1) 
2)  दारी
3) ⌚ पास
4)    te
5) 
6) 
7) ♦ 
8) डाव 
9) ➖➖➖
10)   
11) 7⃣ आत 
12) 
13)  1...10 (hint:)
14)
15) ❤
16) ⭕⭕
17) []  [1-4..  ]  []
18) 
19) 
20) 