डॉक्टर पेशंट whatsapp jokes


एक डॉक्टर पेशंटच्या मागे धावत
असतो..
रस्त्यात एक माणूस विचारतो,"काय
डॉक्टर त्याच्या मागे का धावतंय ?
डॉक्टर सांगतो, "च्या आयला,
दरवेळी मेंदूचं ऑपरेशन करायला येतो ,
.
.
.
.
.
.
.
आणि केस कापून
झाल्यावर पळून जातो..
