आर्ची आन्परश्याला का मारलं whatsapp jokes

सासुबाई :- अगं सुनबाई, लग्नाच्या सर्व विधी पूर्ण झालेल्या आहेत. आता घरी यायच्या आधी नाव घे बघू..
सुन :- भाजीत भाजी........
सासू :- ओ.. ओ.. सुनबाई, ही पकावगिरी सोडा आता. हे उखाणे जुने झालेत. जरा काहीतरी नवीन दमाच घ्या की....
.
.
.
.
.
.
सुन :-
"कडु कडु कारलं सासुबाईला चारलं...."
"कडु कडु कारलं सासुबाईला चारलं....
नामदेव रावांच नाव घेते,
बोल थेरडे,प्रिन्स दादानं
आर्ची आन्
परश्याला का मारलं

No comments:

Post a Comment