पाऊस केव्हा उघडेल whatsapp jokes

आता जर कोणी म्हटल ना...
पाऊस केव्हा उघडेल...☔☔
सान्नकण वढायची कानाखाली !!
कानात ढग गढगढले⛈ पाहिजे

No comments:

Post a Comment