Whatsapp funny jokes

इकडे आजकालची शाळतली मूल शाळl सूटल्यावर मुलिंसोबत पार्ट्या करतात                                                       ..                                         
        आणि एक आम्ही ....
घंटा वाजली रे वाजली की नुसत खुळ्यालवड्या सारख पळत सुटायचो.....
