UPSC च्या परिक्षेमधील असून संपूर्ण भारतापैकी फक्त २% विद्यार्थ्यांनी सोडवले आहे.

५+३+२=१५१०१२
९+२+४=१८३६६२
८+६+३=४८२४६६
५+४+५=२०२५०४
तर ७+२+५=?
हे उदा. UPSC च्या परिक्षेमधील असून संपूर्ण भारतापैकी फक्त २% विद्यार्थ्यांनी सोडवले आहे.
बघू आपल्या ग्रुप मध्ये किती हुशार मेंबर आहेत....... suppose and use a.b.c and solve this question