Pokemon funny jokes

Modern Mom be like....
.
.
.
.
'Pokemon' पकडायला बाहेर गेलास तर येताना 5 रुपयांची कोथिंबीर घेऊन ये.... 