सुलतान movie jokes| salman khan sultan movie jokes

आता ही अफवा कोणी पसरवली की

सुलतान कडे जी माती होती ती ,
ती धडाकेबाज मधील गंगाराम ने दिली होती !!
