बायको marathi jokes

आकाशात उडणारे पक्षीही
त्या दिवशी स्तब्ध झाले,ज्या दिवशी बायकोने विचारलं,
"काय हो, ह्या कार मधल्या
AC च बिल कोण भरतं?"


No comments:

Post a Comment