महिला दुकानदार jokes

महिला :- भैया सही से रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से साडी ले जाते हैं।
दुकानदार:- देवाला तरी घाबर ताई आता दोन दिवसापूर्वीच दुकान उघडलं आहे
