पावसाला jokes

हवामान खात्याने दोन दिवसात
कुठलाच अंदाज व्यक्त न केल्याने
पावसाला अनुकूल असे
वातावरण निर्माण झाले.

No comments:

Post a Comment