बायको jokes |marathi jokes

अलिबाबा ची बायको माहेरी गेल्यावर , तो काय म्हणत असेल -
गेलीबाबा....!!!!
