सरकारी नौकरी jokes

सरकारी बस मध्ये बसायला – नको
शिकायला सरकारी शाळेत – नको
इलाज कराय ला सरकारी दवाखाना – नको
मात्र
मुलीला नवरापाहिजे तर फक्त…” सरकारी नौकरी वाला?????