नविन व्यवसाय jokes

नविन व्यवसाय..............
⛽पेट्रोल पंपाच्या बाजुला
"आमच्या येथे पेट्रोल टाकेपर्यंत हेल्मेट भाड्याने मिळेल......"⛑⛑⛑⛑