गंगाधरच शक्तिमान jokes

आई बोलते , काय त्या बेवडया मित्रांसोबत फिरतोस तुला पण बेवडा करतील,
पण तिला काय माहित गंगाधरच शक्तिमान आहे तो,,,

No comments:

Post a Comment