व्हॉट्स अॅप jokes

आम्ही शाळेत असताना व्हॉट्स अॅप असतं तर आमचं स्टेटस असतं...
..
..
आजपण वर्गाबाहेर..