भाऊ funny whatsapp jokes

कागदांना पिन मारली तर कागद एकत्र होतात.
आणि
माणसांना पिन मारली तर
माणसे वेगवेगळी होतात.

.....न्युटनचा चुलत भाऊ.
