या जगात तीनच व्यक्ति काळजी घेतात funny jokes

_आपली या जगात तीनच व्यक्ति काळजी घेतात._
    _त्या म्हणजे..._
*1) आई*
.
.
.
.
.
*2) वडिल*
.
.
.
.
.
*आणि*
.
.
.
.
.
*3) बाइक वरुण जाताना stand stand  ओरडनारे ...*
