'सलमान खान funny jokes

'सलमान खान'
कायद्याच्या कचाट्यात न सापडणारा पोकिमाॅन ...