हेल्मेट funny jokes

樂樂樂樂樂樂樂樂樂樂
बँकवाले जसे पेन नसणाऱ्यांसाठी पेन दोरीला बांधून ठेवतात...
तसेच पेट्रोलपंप वाल्यांनी पंपला एक हेल्मेट बांधून ठेवायला पाहिजे.
~ कोल्हापूरी विचारवंत
邏