Funny jokes in marathi

‪आजकाल बाईकवर मुलांच्या मागे मुली अशा बसतात ‬
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
जणु विक्रमादित्याला वेताळ लटकला आहे

