आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा

!!पाणी घालतो तुळशीला!!
!!वंदन करतो
देवाला!!
सदा आंनदी ठेव माझ्या मिञांना.
हिच प्राथर्ना पाडुरंगाला
! आषाढी एकादशीच्या !
हार्दिक शुभेच्छा. .