मराठी भाषा फारच अजब आहे ना

मराठी भाषा…!!
मराठी भाषा फारच अजब आहे ना…??
…गाडी ‘बिघडली’ असेल तर म्हणतात ‘बंद’ आहे.
आणि पोरगी बिघडली असेल तर म्हणतात ‘चालू’ आहे…….