12th नन्तर graduation करने तेवढेच जरुरी आहे jokes

12th नन्तर graduation करने तेवढेच जरुरी आहे
.
.
.
जेवढे मेल्यानंतर तेरावे करने जरुरी आहे
.
.
.
होत काहिच नाही फ़क्त आत्म्याला शांति मिळते

No comments:

Post a Comment