Zingaat Lyrics झिंग झिंग झिंगाट Video songs

Song: Zingaat Lyrics
Movie: Sairat
Music: Ajay-Atul
Lyrics: Ajay-Atul
Singer: Ajay Gogavale
Music Label: Zee Music Marathi

उरात होतंय धडधड लाली गालावर आली
आन अंगात भरलंय वारं ही पिरतीची बाधा झाली

आता अधीर झालोया

बग बधीर झालोया

आन तुझ्याचसाठी बनून मजनू मागं आलोया

आन उडतंय बुंगाट पळतंय चिंगाट रंगात आलंया

झालंय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग


आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधलं

तुझ्या नावाचं मी इनिशल टॅटूनं गोंदलं

हात भरुन आलोया

लय दुरुन आलोया

आन करुन दाढी भारी परफ्युम मारुन आलोया

आगं समद्या पोरात म्या लय जोरात रंगात आलंया

झालंय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग


समद्या गावाला झालीया माज्या लगनाची घाई

कदी व्हनार तु रानी माज्या लेकराची आई

आता तराट झालुया

तुझ्या घरात आलुया

लय फिरून बांधावरून कल्टी मारून आलोया

आगं ढिंच्याक जोरात टेक्नो वरात दारात आलोया

झालंय झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाट

झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग
Tag
Zingaat Lyrics झिंग झिंग झिंगाट Video songs, sairat move all song lyrics, video song ,enjoy this lovley songs

No comments:

Post a Comment