खोटं बोलायला पण काही लिमिट असते whatsapp jokes

खोटं बोलायला पण काही लिमिट असते...
काल एकाला उधारी मागण्यासाठी घरच्या लँडलाईन वर फोन केला तर तो म्हणतो,
" अरे यार, थोडा वेळाने फोन कर मी आता गाडी चालवतोय....."


No comments:

Post a Comment