कितीही शिकलाे तरी whatsapp jokes

कितीही शिकलाे तरी
दरवाज्यावर PUSH या PULL वाचुन दाेन सेकन्ड तरी विचार करताेच " च्या आयला दरवाजा खेचायचा कि ढकलायचा "..


No comments:

Post a Comment