रद्दीवाला - साहेब; पेपर असतील तर द्या whatsapp jokes

रद्दीवाला - साहेब; पेपर असतील तर द्या.
नवरा :- आता नाही; बायको घरी नाही; 
ती माहेरी गेली आहे.
रद्दीवाला :- मग; रिकाम्या बाटल्या तरी द्या. 


No comments:

Post a Comment