Whatsapp admin jokes

आता admin ला समजवा कोणीतरी!                             
रेनकोटला इस्त्री करायची म्हणतोय...😂😂