UPSC च्या परिक्षेमधे संपूर्ण भारतात फक्त 2% नी उत्तर बरोबर दिले

Solve it
          
         
5 + 3 + 2 = 151012
9 + 2 + 4 = 183662
8 + 6 + 3 = 482466
5 + 4 + 5 = 202504
अब 7 + 2 + 5 =?
i
UPSC च्या परिक्षेमधे संपूर्ण भारतात फक्त 2% नी उत्तर बरोबर दिले 
प्रयत्न करून पहा.

No comments:

Post a Comment