MPSC/STI/PSI exam studyप्रश्न असा आहे, चालकाची जन्मतारीख किती आहे ?

MPSC/STI/PSI exam study........ - फ़क्त हुशारच उत्तर देऊ शकतील…
तुम्ही गाडी चालवत मुंबईहून पुण्याला जात आहात.
एकूण अंतर 175 km आहे.
गाडीचा वेग 60 km/h आहे.
पेट्रोलचा भाव 68 ₹/लि. आहे.
गाडीत एकूण 4 माणसं बसलेली आहेत.
प्रश्न असा आहे, चालकाची जन्मतारीख किती आहे ?
बघा निट विचार करुन उत्तर दया
Its having valid ans and not joke

No comments:

Post a Comment