एक पोरगी marathi jokes

काल उसाच्या गाड्यावर रस पिताना
Heart-Attack ने मरता-मरता वाचलो
.
.
.
.
.
जेव्हा एक पोरगी "इम्प्रेशन" मारण्यासाठी इंग्रजी मध्ये बोलली
.
.
.
.
.
.
प्लिज गिव मि बारिक मिठ..
.

No comments:

Post a Comment