आता कुणी योगा चे फोटो पाठवु नका jokes

Plzzz आता कुणी योगा चे फोटो पाठवु नका .....
मोबाईल वाकलाय....
