चिमणी , कावळा jokes

चिमणी , कावळा , बघता बघता आयुष्य कधी किंगफिशर पर्यंत गेलं कळलंच नाही..
       GnYt 