नेट पॅक व दारू पेग jokes


   नेट पॅक व दारू पेग
कितीही मारा लगेच संपतोय.
या बद्दल  मिटींग झालीच पाहिजे.  )