तलाठी कार्यालयात नेहमी एक बोर्ड लावलेला असतो jokes

तलाठी कार्यालयात नेहमी एक बोर्ड लावलेला असतो.
  अंगठा लावल्यानंतर भिंतीला पुसू नये
एवढं जर वाचता आलं असत तर अंगठा कशाला लावला असता.


No comments:

Post a Comment