चुकीला माफी नाही jokes

ह्याला म्हणतात बदला !!!
मी एका मित्राला 3 वेळा फोन केला पण
त्याने उचलला नाही
.
.
.
.
..
नंतर त्याला एकच MESSAGE केला
" अरे तिने तुझा नंबर मागितलाय देऊ
का ? "
.
.
.
.
.
.
.
त्याने आत्तापर्यंत 27 वेळा फोन केला पण
मी उचलला नाही.
चुकीला माफी नाही 

No comments:

Post a Comment