सेल्फी jokes

आजोबा- आरे ते बघ त्या पोरीला फिट आली..
मान वाकडी झालीय,
तोंङ वाकङ झालय,
हात वर गेलाय..
.
.
.
.
.
..
.
.
.नातू -आओ आबा फिट नाही,
ती सेल्फी काढते....


No comments:

Post a Comment