मीडिया रिपोर्टर : 'पेट्रोलच्या वाढत्याकिंमतीवर तुमची काय प्रतिक्रिया ?jokes


मीडिया रिपोर्टर : 'पेट्रोलच्या वाढत्या          
किंमतीवर तुमची काय
प्रतिक्रिया ?
गण्या : ' किती पण वाढू दे. आपल्याला काय बी फरक पडत  नाय. आपण ३० चच टाकत असतो.


No comments:

Post a Comment